fbpx

Wat is het verschil tussen mbo en hbo?

Studente begint aan de eerste dag van haar hbo studie

Tussen het mbo en en het hbo zitten duidelijke verschillen. Er komen termen bij die je nooit hebt gehoord en termen die wel al bekend zijn. Ook is het belangrijk om je goed voor te bereiden op het hbo, zodat je succesvol bent op het hbo. Daarom hebben wij voor jou de grootste verschillen in kaart gebracht en geven we je tips om je propedeuse te behalen.  

Meer theorie, minder praktijk

Het grootste verschil tussen mbo en hbo is wel de hoeveelheid theorie die je krijgt. Natuurlijk hangt dat ook wel een beetje af van welke studie je hebt gedaan en welke je wilt gaan doen. Maar over het algemeen krijg je meer lesstof en minder praktijk. Zo zal er meer literatuur worden aangeboden om te leren en loop je bij de hbo-opleiding communicatie pas in je derde jaar een halfjaar stage. Doordat je meer theorie krijgt en dieper op de theorie ingaat, wordt er van je verwacht om ook sneller koppelingen te leggen tussen de theorie en het dagelijks leven. Je zal dus ook meer getoetst worden op inzicht op het hbo. Het is misschien even wennen dat je meer in de boeken moet gaan zitten, maar als je je daarop instelt dan komt het echt wel goed!

Verantwoordelijkheid

Een ander groot verschil tussen het mbo en het hbo is de mate van verantwoordelijkheid die je krijgt. Op het hbo wordt je aanwezigheid namelijk niet meer geregistreerd, zoals ze dat op het mbo (en de middelbare) wel deden. Natuurlijk houdt de docent in de gaten of je er bent, maar het is echt je eigen verantwoordelijkheid. Ook zal je problemen zelf moeten oplossen. Bovendien is het je eigen verantwoordelijkheid of je de literatuur ook echt bestudeert. Doordat je meer lesstof krijgt en het tempo op het hbo hoger ligt, zal de docent ook niet meer alle stof in de les behandelen. Uit onze praktijk blijkt dat dat slechts maar een deel is. Je zal dus zelfstandig meer moeten studeren om de tentamens te kunnen halen. Het is daarom verstandig om de lesstof goed bij te houden en op tijd te beginnen met het maken van samenvattingen. Omdat je vaak werkt in groepsverband, kan je als groepje bijvoorbeeld afspreken wie welk hoofdstuk samenvat.

Hoger tempo

Daarnaast wordt de lesstof op het hbo in een hoger tempo behandeld dan op het mbo. Zo behandel je binnen één week al snel drie hoofdstukken. De belangrijkste stof wordt uitgelegd in de les en de rest moet je zelf bestuderen. Ook wordt de stof in de les niet zo vaak meer herhaald dan op het mbo en behandel je elke les weer een ander hoofdstuk. Het is daarom van belang om de lesstof goed bij te houden, zodat je op tijd een vraag kunt stellen als je iets niet snapt.

Samenwerken in projectgroepen

Op het hbo werk je meestal samen aan projecten met je medestudenten. Elk project is gerelateerd aan een vraag uit de praktijk. Hierdoor leer je samen aan de hand van de vele theorie die je hebt gekregen hoe je het vraagstuk op kan lossen. Daarnaast krijg je ook de ruimte om te bepalen wanneer je met je groepje aan de opdracht werkt. Je kunt ervoor kiezen om dit op school of vanuit huis te doen. Op het hbo kan je dus zelf je tijd indelen, maar pas op dat je niet teveel vrije tijd neemt. Het zou namelijk zonde zijn dat je door je matige inspanning studiepunten misloopt. Maak daarom samen met je groepje afspraken over wanneer je met elkaar gaat samenwerken en plan gewoon deadlines in. Wees ook duidelijk naar elkaar toe, zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen. 

Verschil met hbo communicatie

Nu we de grootste verschillen tussen mbo en hbo gehad hebben, zullen we de verschillen tussen mbo en hbo communicatie wat verder verduidelijken aan de hand van onze eigen ervaringen. Als je interesse hebt om door te stromen naar hbo communicatie, dan is het zeker de moeite waard om even verder te lezen. Hieronder staat er in het kort per categorie wat je kan verwachten op de studie hbo communicatie. 

Bij elke opdracht wordt er gewerkt in groepjes, die je meestal zelf kan samenstellen. Toch word je individueel beoordeeld. Dit kan gedaan worden door middel van een assessment, individueel portfolio of een essay. Een assessment is een mondelinge toets waarin de examinatoren toetsen of jij de vaardigheden en de lesstof beheerst. Een individueel portfolio is een portfolio waarin je schriftelijk laat zien wat jouw bijdrage is geweest aan de projectopdracht. Een essay is te vergelijken met het schrijven van een betoog. 

Daarnaast zijn er ook nog andere vormen van toetsing, zoals een presentatie, een businessplan en een rapport. Over het algemeen werk je meestal als groepje aan deze opdrachten. Je krijgt dus een groepscijfer. Uiteindelijk krijg je over de behaalde cijfers studiepunten uitgekeerd, zodat je je propedeuse kan behalen. 

 

Er zijn over het algemeen drie soorten colleges: hoor-, werk- en gastcolleges.

Tijdens een hoorcollege zit je te luisteren naar een presentatie van een docent die de stof uitlegt. Een hoorcollege duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Ondertussen wordt er van je verwacht dat je aantekeningen maakt.

Tijdens een werkcollege werk je op school aan de weekopdracht. Tijdens dit moment is er een docent aanwezig die al je vragen direct kan beantwoorden. Ook begeleidt de docent je tijdens dit werkmoment. 

Bij een gastcollege vertelt een gastspreker over zijn ervaringen in het werkveld door verschillende casussen uit de praktijk toe te lichten. Tijdens dit college kan je kennis of ideeën opdoen voor je eigen casusopdracht. Ook kan je vragen stellen over hoe de gastspreker jouw vraagstuk aan zou pakken.  

Een propedeuse is het toelatingsbewijs om over te gaan naar het tweede jaar en geeft je de mogelijkheid om naar het wetenschappelijk onderwijs (wo) door te stromen. Voor de hbo-opleiding communicatie heb je 60 studiepunten nodig om je propedeuse te behalen. Als je in het eerste jaar al deze studiepunten behaald hebt, dan heb je je propedeuse in de pocket! Wanneer je niet alle 60 studiepunten behaald hebt dan kan je deze in jaar twee nog behalen, mits je al 45 studiepunten hebt. Je kan dus alleen overgaan naar twee als je minimaal 45 studiepunten hebt. In jaar twee zal je dan wel er alles aan moeten doen om je propedeuse alsnog te behalen. Want als je deze in leerjaar 2 nog niet behaald dan krijg je een negatief bindend studieadvies, waardoor je moet stoppen met de opleiding.  

Bij de hbo-opleiding communicatie hoort alleen het externe vak Engels. Dat betekent dat je geen Duits, Frans of Spaans meer zult krijgen.

Het lessysteem is natuurlijk afhankelijk van de hogeschool waar je aan gaat studeren. Op de HZ bijvoorbeeld wordt er bijvoorbeeld gewerkt met blokken waarin er 10 weken lang één grote opdracht centraal staat. In de eerste zeven weken werk je aan deze opdracht en in week 8 wordt je hierover getoetst. Week 9 en 10 zijn bedoeld om te herkansen.