fbpx

Wat kan ik verwachten van de hbo-opleiding communicatie?

Studenten werken samen aan creatief concept voor de hbo opleiding communicatie

Het is natuurlijk fijn om alvast voorbereid te zijn op je studie qua structuur en vooruitzicht. Daarom hebben wij voor jou een duidelijk overzicht gemaakt van de hbo opleiding communicatie met onze school als voorbeeld. Je vindt hier Informatie over de inhoud van de studie, de opbouw van de opleiding en je krijgt te zien hoe een gemiddelde lesweek er voor ons uitziet.

Wat houdt de studie hbo communicatie nou eigenlijk in?

Hbo communicatie is veel meer dan alleen maar communiceren. Het gaat namelijk om het beïnvloeden van gedrag of opinie. Op basis van een onderzoek naar de groep mensen (doelgroep) die jij wilt bereiken, leer je hoe de doelgroep denkt en zich gedraagt. Een doelgroep is een afgebakende groep personen die gemeenschappelijke kenmerken heeft en waar jij je als communicatieprofessional ook op richt. Zo richt een campagne van Nike over voetbalschoenen zich bijvoorbeeld op een groep jongeren tussen de 12 en 25 jaar die regelmatig voetballen. 

Afhankelijk van de context van de opdracht zal je in moeten spelen op het gedrag van de doelgroep door creatieve concepten te bedenken die de doelgroep aanspreekt. Een concept bestaat uit een aaneenschakeling van activiteiten die jij onderneemt om je doelgroep te bereiken. In het eerder genoemde voorbeeld zal Nike bijvoorbeeld gebruikmaken van sociale media advertenties en profvoetballers, zoals Christiano Ronaldo. Goede concepten ontstaan uit het onderzoek naar de doelgroep, de theorie over gedragsbeïnvloeding en de gekozen strategie. Natuurlijk is er ook ruimte voor jouw ideeën. Maar het effect van jouw idee zal je dan wel moeten testen en kunnen onderbouwen. Want elke keuze die je maakt, moet onderbouwd kunnen worden.  

Wil je weten voor welk beroep je wordt opgeleid en wat je na de studie kan doen? Bekijk: Welke beroepen kan ik later uitoefenen na hbo-communicatie.

Hoe is de opleiding communicatie opgebouwd?

Omdat wij zelf studeren aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen, zullen wij ook wat meer vertellen over hoe hbo communicatie op de HZ wordt vormgegeven. Als je voor een andere hogeschool dan de HZ kiest, dan is het nog steeds de moeite waard om dit te lezen. Want landelijk zijn er namelijk afspraken gemaakt over welke vaardigheden je moet leren en beheersen. Alleen de invulling van de opleiding verschilt. Zo zal je bijvoorbeeld andere opdrachten kunnen krijgen en met een ander leersysteem werken. De HZ werkt zelf met een blokkensysteem, waardoor elk jaar opgebouwd is uit vier periodes of blokken. Elk blok bestaat in het kort uit 10 weken, waarin je aan een opdracht werkt en na afloop getoetst wordt.   

Al vanaf het eerste jaar ben je bezig om de basiskennis te beheersen. Zo is je eerste opdracht gericht op het maken van een campagne waarmee je het gedrag van mensen probeert te veranderen. Vanaf het tweede blok werk je samen met studenten van commerciële economie en zal je samen met hun een eye-tracking onderzoek uitvoeren voor een echte klant. In het derde blok zal je voor een fictief bedrijf een nieuw product ontwikkelen aan de hand van een marketingplan. Ook zal je in dit blok aandacht besteden aan crisiscommunicatie. Tenslotte zal je het eerste jaar afsluiten met een campagne die je gaat draaien op Facebook, Instagram of Tiktok en zal je de basisbeginselen van de zoekmachine Google te weten komen. Daarnaast krijg je in dit blok veel gastcolleges van bedrijven en zal je aan de slag gaan met het maken van een website via WordPress. 

In de eerste helft van het tweede jaar krijg je de kans om je eigen bedrijf, Student Company, te starten. Vervolgens zal je jezelf verdiepen in de trends binnen het vakgebied communicatie. Want je moet altijd op de hoogte zijn van nieuwe trends en ontwikkelingen. Bovendien zal je ook in het tweede jaar dieper ingaan op de stof dan in het eerste jaar. 

In het derde jaar volg je het eerste halfjaar een minor en loop je de andere helft van het jaar stage bij een bedrijf.

Door een minor te volgen verbreed je je kennis of vaardigheden of verdiep je je in een bepaald gebied. Een minor kan je in zowel binnen- als buitenland volgen. In leerjaar 2 oriënteer je onder begeleiding welk minor er het beste bij je past. 

Daarnaast loop je na je minor ongeveer 6 maanden stage bij een bedrijf. Je mag zelf bepalen waar je stage loopt. Ook is het mogelijk om in het buitenland stage te lopen. 

In het vierde jaar ga je aan de slag met het maken van een afstudeeronderzoek. Het afstudeeronderzoek voer je uit bij het bedrijf waar je wilt afstuderen. Aan het einde van het vierde jaar moet je met je afstudeeronderzoek aan kunnen tonen dat je het beroep (op startersniveau) beheerst. 

Hoe ziet een gemiddelde lesweek eruit bij de studie communicatie?

Bij bijna wel elke hbo-opleiding ben je één dag in de week vrij. Op de HZ ben je doorgaans elke donderdag vrij, als je de studie communicatie volgt. Deze dag is bedoeld voor zelfstudie of zelfstandig te werken (met je groepje) aan de weekopdracht. Hierdoor kan je de opdracht helemaal afmaken voor je feedback krijgt. Want doorgaans elke vrijdag krijg je feedback op wat je de afgelopen week gedaan hebt en krijg je de ruimte om je werk te verbeteren. Hierdoor heb je op vrijdag geen colleges, zodat je alle tijd hebt om de opdracht voor de zaterdag in te leveren. Want vrijdag is vaak de inleverdag. 

Daarnaast vinden de colleges meestal plaats van maandag tot woensdag. Daarentegen kan de opbouw van een lesweek per blok verschillen, omdat er anders opdrachten of lesstof niet behandeld kunnen worden binnen het blok. Natuurlijk kan je door goed te plannen en hard te werken in het weekend nog genoeg vrije tijd hebben.

Wil je weten hoe studenten het eerste jaar beleefden? Download onze whitepaper: HBO Communicatie door de ogen van de student.